دردهای نهفتنی

 

تو اين مملکت چه خبره؟

برای يه کاريکاتور اينطور مردم بهشون برمی‌خوره، روزنامه تعطيل می‌شه، عذر خواهی می‌کنن

و به خاطر زندگی خصوصی يه آدم مرده، هنرش رو، هنر بی‌نظيرش رو فاکتور می‌گيرن و عذر خواهی می‌کنن:

شبكه‌ی چهار: ببخشيد اشتباه شد!

چطور ممکنه انقدر سطح فرهنگ ما و سطح تفکرمون نزول کرده باشه؟ چطور ممکنه ...؟

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
داروک

سلام عزيز . به قولی : صعب روزی بوالعجب کاری پريشان عالمی.... هيچ چيز سوالی نيست توی اين مملکت.