کافه تيتر،

سينما سپيده،

قدم زدنی در مسير نرده‌های سبز،

دوستم گفت:‌ چند شبه مث قديما می‌رم روی بوم ماه رو تماشا می‌کنم.

براش خوندم: به نو کردن ماه بر بام شدم

يه عالمه اتفاق افتاد

ماه برنيامد!

 

- عجب!‌مال کيه؟

+ اينو يه نفر می‌گفت که سر چارراه وايساده بود!!

 

چرا اين روزا ديگه حال و حوصله قديما رو ندارم؟ بزرگ شدم؟؟؟

 

/ 0 نظر / 8 بازدید